Meistä

LVI-alan osaajat palveluksessanne 

Sive­tek Oy on ilman­vaih­to- ja eris­tys­tek­nii­koi­hin eri­kois­tu­nut suo­ma­lai­nen osa­keyh­tiö. Aloi­tim­me toi­min­tam­me syk­syl­lä 2019 ja koko ajan kas­va­va tii­mim­me koos­tuu pit­kän lin­jan ammat­ti­lai­sis­ta. Toi­mi­tus­joh­ta­jam­me moni­puo­li­nen ammat­ti­tai­to on muo­dos­tu­nut raken­nusa­lal­ta vii­mei­sen 30 vuo­den aika­na. Yrit­tä­jyy­den ja pro­jek­tien joh­ta­mi­sen koke­mus­ta hänel­le on ker­ty­nyt jo 25 vuot­ta. Loput tii­mis­täm­me on IV-asen­nuk­sen ja LVI-eris­tä­mi­sen koke­nei­ta ammattilaisia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!